Klubbens styre og komiteer 2015-2016

 

Styre

President:                              Mildrid Nesheim

Innk. president:                    Anders Dragset

Sekretær:                              Olav Sigurd Kvaale

Kasserer:                               Kjell Dalheim

Past president:                      Ingrid Skarstein

 

Styremedlemmer:                 Gunnar Ree

                                               Oddmund Stenset

                                               Oddbjørn Resell

                                               Arve Slørdahl

                                              

Komiteer

 

Medlemskap:                        Gunnar Ree

                                               Asle Birger Bjørgen

                                               Nils Slupphaug

                                               Per Eriksen

                                               Thor Aas

                                               Marit Haugen Bergsrønning

 

Prosjekter:                            Oddmund Stenset

                                               Jørn Arild Drugli

                                               Eindride Einum

                                               Bente Sølvi Kristiansen

                                               Per Svinsås

                                               Gunnar Gabrielsen

                                               John Arnt Holmen

                                              

PR/Kommunikasjon:           Oddbjørn Resell

                                               Arve Jørstad

                                               Olav Sigurd Kvaale

                                               Erik T. Loe

                                               Bjørn Angvik

                                               Ann-Lisbeth Tøndel

                                                                                             

RF/Internasjonalt:               Arve Slørdahl

                                               Thorleif Hove

                                               Steinar Dombu

                                               Frode Langeng

                                               Egil Steen

                                               Atle Sølberg

Revisor:                                 Arnt Ree

                                              

 

Komiteledere er markert med fet skrift.Klubbens styre og komiteer 2014-2015

Revidert 021214.

Styret

President:                              Ingrid Skarstein

Innk. president:                    Mildrid Nesheim

Sekretær:                              Olav Sigurd Kvaale

Kasserer:                               Kjell Dalheim

Past president:                      Atle Sølberg

 

Styremedlemmer:                 Erik T. Loe

                                               Bjørn Angvik

                                               Olav Sigurd Kvaale

                                               Oddmund Stenset

                                              

 

Komiteer

Medlemskap:                        Erik T. Loe

                                               Eindride Einum

                                               Anders Dragset

                                               Per Svinsås

                                               Arve Jørstad

 

Prosjekter:                            Bjørn Angvik

                                               Steinar Dombu

                                               Torleif Hove

                                               Morten Foss

                                               Bente Sølvi Kristiansen

 

PR/Kommunikasjon:            Olav Sigurd Kvaale

                                               Per Eriksen

                                               Oddbjørn Resell

                                               Asle Birger Bjørgen

                                               Frode Langeng

                                                                                             

RF/Internasjonalt:                Oddmund Stenset

                                               Gunnar Ree

                                               Arve Slørdahl

                                               Thor Aas

                                               Jørn Arild Drugli

 

Revisor:                                 Arnt Ree

                                           

Komiteformenn er markert med fet skrift                      


Klubbens styre og komiteer 2013-2014

Styret

President:                              Atle Sølberg

Innk. president:                    Ingrid Skarstein

Sekretær:                              Nils Slupphaug

Kasserer:                               Kjell Dalheim

Past president:                      Arve Jørstad

 

Styremedlemmer:                 Per Svinsås

                                               Gunnar Ree

                                               Mildrid Nesheim

                                               Torleif Hove

                              

 

Komiteer

Medlemskap:                        Per Svinsås

                                               Erik T. Loe

                                               Eindride Einum

                                               Anders Dragset

 

Prosjekter:                            Gunnar Ree

                                               Steinar Dombu

                                               Hans Christian Borchsenius

                                               Bjørn Angvik

                                               Per Eriksen

 

PR/Kommunikasjon:           Mildrid Nesheim

                                               Olav Sigurd Kvaale

                                               Oddbjørn Resell

                                               Asle Birger Bjørgen

                                               Morten Foss

                                              

RF/Internasjonalt:               Torleif Hove

                                               Arve Slørdahl

                                               Thor Aas

                                               Oddmund Stenset

 

Revisor:                                 Arnt Ree

                                                                                    

Komiteformenn er markert med fet skrift.

 


Klubbens styre og komiteer 2012-2013

Styret

President:                            Arve Jørstad            

Innk. president:                  Atle Sølberg            

Sekretær:                             Eindride Einum      

Kasserer:                             Bjørn Angvik                       

Past president:                   Asle Birger Bjørgen           

 

Styremedlemmer:              Per Eriksen                         

                                               Oddmund Stenset             

                                               Anders Dragset                  

                                                                                             

 

Komiteer

Medlemskap:                      Per Eriksen                        

                                               Nils Slupphaug                  

                                               Mildrid Nesheim                          

                                               Gunnar Ree                        

                                               Steinar Dombu

                                               Thor Aas               

 

Prosjekter:                          Oddmund Stenset            

                                               Kjell Dalheim                                  

                                               Hans Christian Borchsenius         

                                               Per Svinsås                        

 

PR/Kommunikasjon:                              

                                               Olav Sigurd Kvaale

                                               Oddbjørn Resell

                                                                      

           

RF/Internasjonalt:             Anders Dragset                   

                                               Torleif Hove                        

 

 

Klubbadministrasjon:      Erik T. Loe

                                               Ingrid Skarstein

                                               Morten Foss

                                               Arve Slørdahl (fk)

 

 

Revisor:                               Arnt Ree

                                              

Komiteformenn er markert med fet skrift.