OM ROTARY

 

Rotary er en verdensomspennende organisasjon som forener ledere fra næringsliv og offentlig virksomhet og som ønsker å fremme velferd, høye etiske normer i alle yrker, og som vil bidra til å bygge samhold og fred i verden.

Rotarys formål er å fremme og styrke viljen til å gagne andre som grunnlag for all virksomhet.

Rotaryklubber finnes i dag i mer enn 200 land, fordelt på 33000 klubber med til sammen 1.2 millioner medlemmer.

Rotary ble stiftet av Paul Harris i Chicago 23. februar 1905.

Et viktig trinn i Rotarys historie var opprettelse av Rotaryfondet i 1917. Fondet er et av verdens største privatfinansierte stipendieprogram, og driver dessuten en omfattende humanitær virksomhet.