FORMÅL

 

Motto:

Service above self

 

 

Formål:

Rotarys overordnede mål er å gagne andre

 

Dette mål søker vi å nå gjennom:

1. å lære våre medmennesker å kjenne

2. å stille høye etiske krav til oss selv i yrke og samfunnsliv, og å vise respekt og forståelse for alt nyttig arbeid

3. å søke å virkeliggjøre Rotarys idealer i vårt privatliv, yrkesliv og som samfunnsborgere

4. å arbeide for internasjonal forståelse og fred gjennom vennskap over landegrenser mellom mennesker fra alle yrker

 

 

Spørsmålsprøven:

 

1. Er det sannhet?

2. Er det rettferdig overfor alle som det angår?

3. Vil det skape forståelse og bedre vennskap?

4. Vil det være til beste for alle det angår?