PROSJEKTER


2013-2014:

1. Vårdugnad på Meldal Bygdemuseum

Tradisjonen fortsetter.

Dugnaden ble gjennomført 06.05.14.


2. Sommerfest ved Meldal Helsetun

Medlemmene bidar til dette arrangementet for beboerne ved Helsetunet. Det er en utefest med grilling, underholdning og annen servering, og ikke minst sosialt samvær.

Prosjektleder: Gunnar Ree.

Sommerfesten ble vellykket avviklet 19.06.14, til tross for kaldt regnvær.

Rotary hadde ansvar for grillmaten.


2012-2013:

1. Vårdugnad på Meldal Bygdemuseum

Det har vært en tradisjon med vårdugnad rundt bygningene på Meldal Bygdemuseum, og den tradisjonen skal fortsette.

Dugnaden ble gjennomført 07.05.13.

 

2. Hjemmeside for Meldal Rotaryklubb

Klubben har lenge hatt planer om en egen hjemmeside, men av forskjellige grunner har dette blitt kraftig forsinket.

Vi har anskaffet WebWis som er NORFO’s eget system. For å få dette på lufta får vi ekstern hjelp fra assisterende guvernør Eiliv Todal Moe og spesialist på Rotary’s nettside, IT-ansvarlig Tore Jørgen Slettahjell.

Klubbens prosjektmedarbeidere er Mildrid Nesheim og Olav Sigurd Kvaale.

Målet er at klubbens nye verktøy skal være på nett i løpet av februar 2013.

Klubben kom på nett 05.02.13.

3. Tur for eldre

Etter mange års opphold har prosjektkomiteen bestemt seg for igjen å arrangere tur for eldre.

Denne gangen ble det et annerledes arrangement ved at vi bidro i et nytt tiltak ved Meldal Helsetun: Sommerfest.

Medlemmene stilte opp med klargjøring for fest og med gjennomføring av grilling og salg. Det ble et meget vellykket arrangement 20.06.13.

Prosjektleder var Oddmund Stenset.