OM OSS

 

Meldal Rotaryklubb er en del av en verdensomspennende upolitisk yrkes- og serviceorganisasjon der medlemsmassen best mulig skal vise et tverrsnitt av lokalsamfunnet med ressurspersoner i ulike lederstillinger og i ulike bransjer.

 

Rotaryklubben er selve ryggmargen i den internasjonale rotarybevegelsen. Her møtes medlemmene hver uke og møtene varer 1 time. Rotaryklubben er en god blanding av skjemt og alvor hvor både samfunnsspørsmål og rotarysaker diskuteres. Det er normalt en interessant temapresentasjon på hvert møte.

Medlemsskapet i klubben baserer seg i hovedsak på yrkestilhørighet og skjer ved invitasjon fra klubben. 

 

Rotary står for fellesskap, fokus på yrkesetikk, fredsfokus, internasjonal, nasjonal, regional og lokal brobygging.

 

Meldal Rotarykubb med nr. 12723 har 26 medlemmer i distrikt 2275. Klubben ble startet 20.04.1964 (charterdato).

Møtene avholdes i Orkla Gjestebolig på Løkken hver tirsdag kl 19.00 til 20.00.

 

Inneværende rotaryår, fra juli 2014 til juni 2015 er det Ingrid Skarstein som er president. Tlf 957 69 562 og mail ingrid.skarstein@salvesen-thams.no. Adresse Løkkenveien 204, 7332 Løkken Verk.

Les om guvernørbesøk i Meldal Rotary her.