Klubbpresident Ingrid Skarstein ønsker velkommen til
Meldal Rotaryklubbs hjemmeside.


03.02.15.  Klubbmøte
Abstract:

Vi kunne ønske John Arnt Holmen velkommen til hans første rotarymøte og til medlemsskap i klubben. I løpet av et halvår er medlemsantallet øket fra 23 til 29!

27.01.15.  Egoforedrag ved Jørn Arild Drugli
Abstract:

Vi ble enda bedre kjent med en av våre nye medlemmer. Jørn Arild fortalte og viste bilder fra fritid og arbeid.

20.01.15.  Bård Kalstad holdt kveldens hovedprogram
Abstract:

Han representerterte Meldal Storviltråd og fortalte om fjorårets storviltjakt.

13.01.15.  Egoforedrag ved Frode Langeng
Abstract:

Det er viktig å bli godt kjent med hverandre i Rotary-klubben. Frode er en av klubbens nye medlemmer og han delte hovedtrekk fra sin livshistore med 15 av klubbens medlemmer denne kvelden.

Abstract:

President Ingrid ønsket alle et godt nytt år. Møtet hadde fokus på dette halvårets møteprogram.

16.12.14.  Juleavslutning
Abstract:

Det ble igjen en tradisjonell juleavslutning med Thor Aas i Gjesteboligens festsal.

09.12.14.  Steinsenteret
Abstract:

Møtet ble holdt i steinsenteret hos Elin Sagvold, som holder til i lokalene etter tidligere Løkken Bussruter på Løkken

Abstract:

Årsmøte mm

25.11.14.  Guvernørbesøk
Abstract:

DG Eiliv Todal Moe og AG Trond Amundsveen var årets inspiratorer fra Distrikt 2275.

18.11.14.  Budsjettarbeid i Meldal
Abstract:

Rådmann Petter Lindseth informerte om årets budsjettbehandling.