30.06.15. Presidentskifte

Published on:
07.07.2015
Content:

 

Ingrid ønsket velkommen til et møte med særdeles godt frammøte. Hun ba alle om å ta godt imot kommende Rotary-års nye president, Mildrid Nesheim.

Møtet fortsatte med det tradisjonelle 3-minutt, denne gangen ved Arve Slørdahl: -Dette er en historisk dag for klubben. For første gang er det presidentskifte med kvinne både som avtroppende og påtroppende president!

Arve er nå 50% pensjonist og har diverse på hjertet. Han har fem barnebarn som han skal være "arbeidsgiver" for i sommer, alle er ivrig etter feriegodtgjørelse.

Han føler med uheldige Thamshavnbanen, er spent på Trønderenergis mulighet for fremtidig vindkraftsatsatsing på Fosen og tror det blir et spennende lokalvalg til høsten.

Ingrid presiserer gjennom sin kremtoppede og fruktbelagte gode kake, at -møtet er et "kosemøte". Dette i kontrast til gode temamøter med variert innhold gjennom året.

-Det har vært et spennende år, jeg var ny i Rotary, gjennom denne presidentperiode har jeg blitt glad Rotary og fått forståelse for hva Rotary egentlig er. Vi har lagt vekt på å vise at Rotary er en åpen organisasjon, synliggjøring. Rotary er en del av frivilligheten i Meldal.

Vi har feiret vårt 50-årsjubileum, tom Kongen hilste. Jeg satte opp et offensivt program for året, det meste har vi sammen gjennomført, vi har fått åtte nye medlemmer og teller nå 30. Det er viktig at rekrutteringen fortsetter sier Ingrid avslutningsvis og overrekker Rotary-kjedet til Mildrid.

Mildrid takket Ingrid for godt lederskap, humør, aktivt lederskap med eksempelvis stand på Bergmannsdagene.

Mildrid vil komme tilbake til kommende års planer, men vil allerede fra starten telefonvarsle alle før neste 3-minutt.

7. juli blir siste møte før tre uker ferie.

Styre og komiteer for 2015-2016 er lagt ut på hjemmesiden. En ber alle gå inn og sjekke sine nye verv for kommende år.

God sommer!