23.06.15. Rådmann Petter Lindseth orienterer fra kommunen.

Published on:
02.07.2015
Content:

President Ingrid ønsket velkommen.

 

3-minutter skulle Nils Slupphaug hatt. Han har ringt til president Ingrid og fortalte at han var i Tyrkia.
Nils ønsket alle medlemmene i klubben god sommer!

 

Kveldens program var ved rådmannen i Meldal kommune Petter Lindseth .

Rådmannens tema var:  1.Kommuneplanens samfunnsdel 2015 -2027
                                                2. Kommunereformen

1. Kommuneplanens samfunnsdel skal ta stilling til langsiktige utfordringer, mål og strategier for kommunesamfunnet som helhet og kommunen som organisasjon.
I løpet av mars 2015 ble det, sammen med grendalaga, holdt godt besøkte folkemøter i kommunens tettsteder. Her ble utviklingstrekk og utfordringsbildet skissert, og de fremmøtte ble invitert til gruppearbeid og kaffedialog om framtidas Meldal. Det har dessuten vært arrangert strategiseminar for kommunestyret, rådmannens ledergruppe og lederforum.

Det forventes at endelig behandling av planen blir i kommunestyret den 10.september d.å.

2. Kommunereformen arbeides det fortløpende med. Den 7. mai møttes ordførere og rådmenn i kommunene Orkdal, Agdenes, Snillfjord og Meldal til drøftinger.  Det ble bl.a. enighet om å invitere Rindal kommune inn i det videre utredingsarbeidet.
Innbyggerundersøkelse r vurderes gjennomført høsten 2015.