16.06.15. RPC.

Published on:
24.06.2015
Content:

President Ingrid innledet ved å referere et brev fra Rotary International der klubben ble takket for USD 633.

 

Odd Gabrielsen forteller at Rupro Plast ble etablert i 1986. De kjøpte den gang en glassfiberfabrikk og de startet med produksjon av septiktanker. Denne produksjonen ble avsluttet for 20 år siden, men fortsatt får de forespørsler på septiktanker.

De hadde fra starten av et samarbeid med Flygt pumper, dessuten ble det behov for rustfrie rør for renvannsiden.

Rupro Plast leverte 240 små og store vannverk, hovedsakelig i Norge, men også litt eksport, bl.a. et stort system til Bosnia.

I 2013 kom de til et nødvendig veivalg for å få lønnsomhet i driften. De valgte å avslutte glassfiberdelen for å satse for fullt på rustfritt materiale.

Glassfiberdelen med utstyr, tegninger og former ble solgt til Atera Båt & Kompositt på Byneset. De flyttet til Bilservicebygget ved Meldal Næringssenter og har dyktige bulgarske arbeidere. Det er badestamper, båter, siloer for Felleskjøpet og utstyr for havbruksnæringa samt som har størst produksjonsvolum.

01.03.15 ble det nye navnet RPC AS registrert med ny logo. RPC er forkortelse for: Rupro Pipe and Construction. Deres produksjonslokaler er fortsatt i Fagerlia på Bjørnli.

Selskapet skal produsere system for transport og tanklagring av flytende media. De tar også på seg design av anlegg for kunder. Alt i rustfritt stål. Glassfiber passer godt sammen med rustfritt materiale. Ved glassfiberbehov er det Atera Båt & Kompositt som leverer.

RPC har flere samarbeidspartnere: Xylem Pump med pumper, STH Engineering med drikkevannsbehandling, Alfsen og Gunderson også med pumper og maritimt utstyr. RPC samarbeider også med Rupro.

Alt av produksjon er ordrebasert og dermed skreddersøm etter kundens behov.

Av kunder er Orkdal kommune stor. Kvalitetskrav fra kundene er blitt skjerpet og tilsvarer kravene fra Offshore-bransjen.

 

Tilslutt viser Odd bilder av forskjellige anlegg som har vært levert, det er tydelig et stort spenn i produktspekteret.

 

Det er seks ansatte i bedriften, fire sveisere og to i administrasjonen. For tiden er det god tilgang på kvalifisert arbeidskraft.

 

De største aksjonærene er Odd Gabrielsen, Rupro og Gunnar Gabrielsen.

 

Det blir spennende å følge RPC AS i deres rendyrking av produkter i rustfritt stål i eget produksjonsapparat i et marked som er preget av et utfordrende prispress.

Odd Gabrielsen viser et installert anlegg.