28.04.15. Moserforskning

Published on:
06.06.2015
Content:

Temaet Bjarte Bye Løfaldli skulle formidle var grunnforskning på hukommelse, navigasjon og hjernens kode. Det er Kavliinstituttet for System Nevrovitenskap, Senter for Nevrale Nettverk som finansierer og legger til rette for slik forskning i Norge.

Løfaldli innledet ved å fortelle at Kavlisenterets økonomiske ramme for fremdragende forskning er på 100 mill./år. De har fine lokaler hvor de forskjellige forskningsgruppene trives veldig godt. Han nevnte at May-Britt Moser alltid har åpen dør på sitt kontor, og det vanket gjerne en sjokoladebit ved besøk.

De bruker mus, nå også fisk ved hjerneforskning. De blir kjent med og glade i forsøksmusene, det er ikke det samme med fiskene.  

De måler hjerneaktiviteten ved å registrere elektriske impulser. Det er elektroder som tilkobles hjernen, for øvrig uten smerte for dyrene. Vår hjerner fungerer i prinsippet som en musehjerne, det er størrelsen og dermed kapasiteten som er forskjellig.

Forskning er systematisk og hensiktsmessig måling og registrering, i dette tilfellet på hjernen, de enkelte forskningsstedene i verden rapporterer sine resultater. Ved å sammenholde disse kan en etter hvert lykkes med forståelig analyse av ukjente årsakssammenhenger.

Referenten hopper over gjennomgangen av og lokaliseringen av hjernens kjente og ukjente fysiske oppgaveområder. Forskerne søker andre metoder for å knekke hjernens kode.

Foredraget til Bjarte Bye var en opplevelse, han var en sprudlende og lettfattelig forteller, - jeg er glad i å prate som han selv sa.

Han hadde også med seg noen eksemplarer av en rykende fersk årsrapport for 2014 fra Kavliinstituttet.

Klubblokalet var fylt til trengsel, stor interesse både fra Meldal og Orkdal.

Kåre Gjønnes fra Orkdal Rk likte seg også. Mer betenkelig: -Snart er det mulig å programmere menneskeheten.