26.05.15. ”Den digitale transformasjon”.

Published on:
22.06.2015
Content:

Møtet startet med utdeling av informasjon og Rotary-knapp til nyslått klubbmedlem Ann-Lisbeth Tøndel. Klubben har vokst fra 23 til 30 medlemmer i løpet av ett år.

Ann-Lisbeth Tøndel får introduksjonsmateriell av president Ingrid. Kasserer Kjell er også fornøyd.

Deretter

3-minutt ved Oddmund:

-Vi har fått god dekning i ”Søra”, men han hadde mer informasjon fra Little Norway hvor han nylig deltok i ekspedisjonen med oppdrag å lage en tilstandsrapport for Thamspaviljongen.

-En fantastisk bygning som er smart konstruert og dermed lett å demontere. Det var stor lokal interesse for den norske delegasjonens aktiviteter, det var et imponerende medieoppbud. Alle vi snakket med ville komme til Orkdal hvis stavkirkebygget ble flyttet og gjenreist der.

 

Så over til kveldens hovedprogram med redaktør Anders Aa Morken:

Han oppsummerte perioden i avisa fra 1993 og til 2006 som stereotyp. De siste fem år har det vært mye større endringer enn foregående periode, og dette skyldes den digitale transformasjon, sier han.

Pressen har et stort samfunnsoppdrag som den såkalte 4. statsmakt. Det er viktig å prioritere de svake i samfunnet, å gi enkeltmennesket makt, dette gjør ei lokalavis best.

”Søra” har vært papiravis i 100 år. Barn og unge fanger all informasjon gjennom nettbrett, også filmer, i dag. Det betyr at avisene må følge på og fase over til nettaviser. Dette fører til vesentlig lavere annonseinntekter og stoffet får mer preg av store overskrifter og lett innhold. VG har nummer en posisjon i hele landet. De kan også få opp lokale annonser digitalt.

Det er også mye større konkurranse på nyhetsformidling, nå formidler ”alle” nyheter. Nyhetstips til avisa er blitt fraværende, disse formidles på sosiale medier isteden. Det er også noe konkurranse fra ultralokale nettsteder slik som meldal.no. Kommuner som har egne og gode nettsteder fører til reduksjon av kommunalt stoff tilført lokalavisa, dette merkes særlig godt. Alt dette betyr at det nå er adskillig mer krevende å fange opp nyheter enn i papirtida.

Det er også få politikere som tar kontakt, uttalelser i avisa kommer ofte som rekyl fra sosiale medier, utfordrende å takle og med det et demokratisk problem.

Om fem år vil ingen komme til å utgi papiraviser alle hverdager, kanskje tre dager for uken spår Morken. Nyhetsbildet på nett blir preget av lett stoff mens papiravisen vil presentere dypere stoff.

Et ærlig foredrag fra en engasjert Anders Aa Morken, det er tydelig at han liker seg i redaktørstolen.

Han er optimist, - vi klarer oss godt understreker Morken underveis i sitt foredrag.

Han hadde også med mange lokale kommentarer til oss tilhørerne, som bidro med spørsmål.