12.05.15. Klubbmøte.

Published on:
22.06.2015
Content:

 

Møtet åpnet med to 3-minutter.

Erik T.: Minnet om den fryktelige katastrofen i Nepal, nytt kraftig jordskjelv igjen i dag. Han oppfordret alle, også de som ikke møtte: Send SMS til 2272  NEPAL  Da gir du 250 kroner til Røde Kors sitt arbeid for nødstedte i Nepal.

Olav Sigurd: 30. april kom en overraskende Industrihistorisk nyhet i Dalføret. Salvesen & Thams selger hele sin kraftvirksomhet til sørlandsbedriften Bekk og Strøm.

S&T selger for å investere i prosjekter som gir raskere avkastning, dvs eiendom og aksjer.

Bekk og Strøm kjøper fordi avkastning på energi øker i tiden som kommer.  

Begge partene synes å være godt fornøyde med handelen.

Blant disse 5 kraftverkene er det Skjenaldfossen kraftverk som er det eldste og største. Dette ble bygget av Christian Thams i 1906 for å skaffe strøm til Thamshavnbanen, gruvedriften på Løkken og til Strandheim Brug. Grunnlaget for over 2000 arbeidsplasser og Orkla-eventyret var lagt.

S&T har solgt 5 melkekyr og arvesølvet, nå satses det på hester?

Bjørn informerte om opplegget for Sommerfest på Meldal Helsetun torsdag 4. juni kl 12:00 til 17:00 (møtet 2. juni utgår). Som vanlig har Meldal Rotaryklubb ansvaret for grilling og mat. Bjørn avtaler vaktliste med medlemmene.

Alle er invitert med følge. Det bruker å være god underholdning og godt selskap.

Ingrid oppsummerte noen av resultatene for Rotaryåret. Enestående på medlemsutvikling.